Explainer Video

Explainer video, to po prostu film, który coś wyjaśnia.

Filmy tego typu mogą prezentować działanie danej organizacji, produktu czy usługi. Często wykorzystuje się je jako podsumowanie i prezentowanie wyników badania lub projektu. Zwykle przekazowi wizualnemu towarzyszy głos lektora lub napisy.

Najlepsze explainer videos wykorzystują wiedzę nt. procesów zapamiętywania oraz myślenia wizualnego. Dzięki temu treść jest atrakcyjna i zapada widzom w pamięć. Z tego powodu też same filmy są zwykle krótkie – najczęściej trwają 2-3 minuty.

Techniki produkcji są różne:

  • Klasyczny film z „gadającą głową”

Żywy człowiek wyjaśnia opisywane zjawisko jak np. w programie Polimaty

  •  Animacja komputerowa

2D lub 3D jak np. film Eurosportu nt. kolarstwa

  • Filmy rysunkowe,

Zeszytowe lub rekwizytowe jak np. film promo ExplainVisually .

Filmy rysunkowe, których plan ma formę białej powierzchni (na papierze albo białej tablicy) nazywane są z angielskiego whiteboard animation, czyli po polsku – dość pokracznie – „animacja białotablicowa” :).

Jeżeli bylibyście zainteresowani takimi produkcjami, to polecamy wejść na stronę ExplainVisually – ekspertów z zakresu explainer video.