Graphic Facilitation

Graphic Facilitation (GF) – czyli facylitacja wizualna – jest zobrazowaniem graficznym tego, co dzieje się w trakcie spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji.

Facylitator – co szalenie istotne –  jest bezstronny. Jego zadaniem jest jedynie wspierać grupę w dojściu do celu, odpowiadać za przebieg spotkania i prowadzić grupę we właściwym kierunku. Czyli cokolwiek wypracuje grupa – facylitator wizualny umieści to na planszy bez oceniania i nadawania rangi.

Facylitator wizualny buduje porozumienie wokół celu czy tematu spotkania. Obserwuje proces oraz to, co dzieje się z grupą. Zaprasza do interakcji, wzmacnia więzi i graficznie przedstawia wyniki (ponieważ – jak wiadomo – obraz skupia uwagę i wspomaga zapamiętywanie).

Facylitacja wizualne przeznaczona jest dla osób/firm, które chcą podejść do zadań, planów firmowych, relacji ze współpracownikami nie tylko w sposób kreatywny, ale przede wszystkim efektywny. Facylitacja wizualna pozwala grupie rzeczywiście dojść do celu, zamiast spędzić kolejne godziny na nieproduktywnym ustalania czegoś, co finalnie nie okaże się ustalone. 

 

Różnice pomiędzy Graphic Recording a Graphic Facilitation