Graphic Recording

Graphic Recording (GR) – czyli zapis wizualny – jest wielkoformatowym zapisem graficznym, który stanowi rysunkową esencję ze spotkania, konferencji, seminarium, zlotu czy szkolenia.Graphic recording.

Graphic recorder za pomocą prostego rysunku i oszczędnie dobranego tekstu „zapisuje” to, co jest prezentowane w trakcie wydarzenia. GR przynosi korzyści zarówno uczestnikom spotkań (bo mogą zobaczyć pełen obraz i więcej zrozumieć), jak i organizatorowi wydarzenia (który w widoczny sposób dba o efektywność spotkania).

Dzięki Graphic Recordingowi uczestnik bardziej zwróci uwagę na najważniejsze sprawy poruszane podczas spotkania – a to co zostało narysowane, będzie również przez niego zapamiętane (na zasadzie kojarzenia faktów z konkretnym rysunkiem). Wzrośnie również produktywność tego spotkania – poza przekazem werbalnym uczestnik będzie miał przed oczami rysunkowe plansze, do których będzie mógł się później odnieść.

Organizator zyska także korzyści marketingowe – w dobie mediów społecznościowych, uczestnicy często udostępniają i tagują konferencję lub spotkanie, na którym zderzyli się z czymś unikatowym. A tą unikatową i wciąż mało popularną w Polsce rzeczą jest na pewno jest Graphic Recording. Zyska na tym wizerunek organizatora , jako tego, który zapewnia uczestnikom nietuzinkowe i prestiżowe wzbogacenie wydarzenia.

Przykłady Graphic Recordingu:Graphic Recording Steve Jobs Klaudia Tolman Myslenie Wizualne

Graphic Recording Visual Thinking

Graphic Recording