Sketchnoting

Sketchnoting –  z angielskiego sketch – szkic, noting – notowanie. Czyli notatki rysunkowe, notowanie z elementami szkicowania, bazgrania, rysowania.

Rysunkowy wymiar notowania ułatwia skupienie i zapamiętywanie przekazywanych treści. Pomaga również wyzwolić kreatywność i świeże spojrzenie, ponieważ rysując coś, musimy zastanowić się co dane hasło dla nas oznacza.

Sketchnoting to jednak nie tylko rysunki. To również opisy i hasła, które pomagają nadać rysunkom określone znaczenie.

W odróżnieniu od Graphic Recordingu , sketchnotki najczęściej robione są na własny użytek.

Mogą wyglądać np. tak:

 

Lub gdy sketchnoter ma akurat więcej czasu na dopracowanie notatki, to również tak: